Bộ chuyển đổi Protocol là gì?

Tin Tức

Trong hệ thống mạng, bộ chuyển đổi giao thức (Protocol ) là một phần mềm hoặc thiết bị chuyển đổi từ giao thức này sang giao thức khác cho phép sự tin cậy lẫn nhau giữa các hệ thống hoặc thiết bị sử dụng các giao thức bất đồng. Về cơ bản, các giao thức giao tiếp là các quy tắc xác định cách dữ liệu đi qua một hệ thống được xử lý và truyền đi. Nếu hai hoặc nhiều hệ thống hoặc thiết bị không sử dụng cùng một giao thức thì chúng không thể hiểu (giao tiếp) với nhau; do đó cần phải có một bộ chuyển đổi giao thức.

Nói cách đơn giản, một bộ chuyển đổi giao thức chuyển đổi từ giao thức này sang giao thức khác để cho phép các hệ thống đạt được khả năng tương tác.

Các giao thức là phần mềm được cài đặt trên các bộ định tuyến để chuyển các lệnh từ hệ thống này sang hệ thống khác. Quá trình kết hợp chuyển đổi dữ liệu, lệnh, mã hóa, trình diễn và mã hóa của chúng để thực hiện chuyển đổi.

Có một loạt các giao thức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực mạng bao gồm đồng bộ hóa sự kiện và thời gian, chuyển đổi thông điệp dữ liệu, thông điệp dịch giao thức chính liên quan đến lệnh, AMR, tự động hóa, tiện ích, truyền tải và phân phối, phát điện, dầu khí và các ứng dụng giám sát từ xa.

Một bộ chuyển đổi giao thức hoạt động bằng cách sử dụng một giao thức chính bên trong để giao tiếp với các thiết bị bên ngoài. Sau đó, dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ của bộ chuyển đổi. Có rất nhiều phương tiện vật lý được sử dụng để giao tiếp trên giao thức-X và Y bao gồm Ethernet, RS-232 và RS-485 trong số những phương tiện khác.

Các loại bộ chuyển đổi giao thức

Chủ yếu có hai loại bộ chuyển đổi giao thức được sử dụng trong mạng bao gồm:

  • Bộ chuyển đổi giao thức phần mềm (Software Protocol Converters)
  • Bộ chuyển đổi giao thức phần cứng (Hardware Protocol Converters)

Lựa chọn một bộ chuyển đổi giao thức

Khi chọn một bộ chuyển đổi giao thức, điều quan trọng là phải chọn một bộ chuyển đổi phù hợp nhất với giao tiếp và thiết lập ứng dụng của bạn. Sau đây là ba yếu tố cần xem xét khi chọn một bộ chuyển đổi giao thức.

  • Tổng số kết nối: Một số bộ chuyển đổi giao thức chỉ có một kết nối duy nhất, trong khi những bộ chuyển đổi khác có tới 32 kết nối bao gồm nhiều cổng nối tiếp.
  • Giao thức kết nối: Bộ chuyển đổi giao thức phải hỗ trợ giao thức được mạng của bạn sử dụng dù là Ethernet, RS-232, RS-422 hay RS-485.
  • Tốc độ truyền: Bộ chuyển đổi giao thức bạn chọn phải có tốc độ truyền cao để có hiệu suất cao

Ứng dụng

Các ứng dụng của bộ chuyển đổi giao thức khác nhau giữa các ngành. Tùy thuộc vào các giao thức, nó có thể là một bộ chuyển đổi phần mềm hoặc một bộ chuyển đổi phần cứng. Một số ứng dụng chính của bộ chuyển đổi giao thức bao gồm tự động hóa tòa nhà, ứng dụng tự động hóa phương tiện, tự động đọc đồng hồ, tự động hóa quy trình, tự động hóa công nghiệp và tự động hóa trạm biến áp.

Trong các tình huống, khi tín hiệu từ hệ thống hoặc thiết bị không cùng tồn tại với các giao thức được sử dụng bởi hệ thống quản lý mạng hoặc hệ thống quản lý tòa nhà, bộ chuyển đổi giao thức là phù hợp nhất.

Một bộ chuyển đổi giao thức có thể nhận tối đa 1024 đầu vào trên 32 mô-đun, cho phép tích hợp linh hoạt với nhiều hệ thống cảnh báo và quản lý bằng cách sử dụng một thiết bị duy nhất. Mặt khác, bộ chuyển đổi giao thức được sử dụng với bộ chuyển đổi quang điện, bộ ghép kênh PDH, card mạng PCI Express, thiết bị DWDM, CWDM và bộ chuyển mạch.

Kết luận

Bộ chuyển đổi giao thức đóng một vai trò thiết yếu trong các ứng dụng viễn thông và mạng.

Đánh giá bài viết

Danh mục sản phẩm

back top